Kệ góc liên hoàn INOXA ngăn tủ dưới

Kệ góc liên hoàn mạ Titan INOXA ngăn tủ dưới/bộ, đáy đặc

DX45TT: bên phải

SX45TT: bên trái

Hỗ trợ đặt hàng

Chúng tôi luôn trực tuyến hỗ trợ bạn 24/7. Hãy liên lạc ngay